Programy

Centrum Społecznego Rozwoju jest organizacją społeczną posiadającą status organizacji pożytku publicznego

Wesprzyj nasze działania przekazując ...


    

Dyżury Centrum Aktywności Społecznej w kwietniu 2021...

Dyżury Centrum Aktywności Społecznej w marcu 2021...

Szkolenie nt. Prawnych Aspektów Współpracy NGO-JST...

Raport podsumowujący projekt pt. „JST-NGO -zwiększenie partycypacji organizacji pozarzą...

Partnerzy

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress