Rozpoczynamy w Mikołowie wsparcie w ramach projektu pt.: „SKILLS- skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”

W dniu 08 sierpnia 2017 roku III grupa uczestników projektu pt.: „SKILLS- skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim” rozpoczęła swój udział w projekcie. Dla uczestników zaplanowano wsparcie w postaci 40 godzin warsztatów aktywizacyjnych z zakresu umiejętności społecznych oraz 20 godzin treningu motywacyjnego i radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Po zakończonej „społecznej” części warsztatów uczestnicy wezmą udział w 40- godzinnym cyklu warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego gdzie zwiększą swoje umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy. Równolegle z warsztatami odbywać się indywidualne wsparcie w postaci konsultacji psychologicznych, doradztwa zawodowego oraz spotkań z asystentem osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, dostosowanym do indywidualnej ścieżki zawodowej wypracowanej podczas spotkań z doradcą zawodowym oraz zrealizować kilkumiesięczny płatny staż lub wolontariat w wybranej przez siebie instytucji. Staże realizowane będą w prywatnych przedsiębiorstwach, zakładach pracy chronionej, organizacjach pozarządowych oraz publicznych instytucjach.

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress