Znamy już wyniki konkursu „Działaj Lokalnie”

7 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w konkursie „Działaj Lokalnie” organizowanym w powiecie mikołowskim, pszczyńskim i bieruńsko- lędzińskim przez Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.
W naborze zostało złożonych 8 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę spełniania kryteriów formalnych i zostały przekazane członkom Komisji do oceny merytorycznej. W wyniku prac komisji podjęto decyzję o zwróceniu dwóch wniosków do poprawy i warunkowym rekomendowaniu ich do otrzymania dofinansowania. Po dokonaniu przez grantobiorców poprawek w projektach i ponownej ich ocenie zatwierdzona została lista projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie „Działaj Lokalnie”:

  1. Projekt pt.: „Zabawia to ważna sprawa- kreatywne zajęcia dla dzieci” złożony przez Fundację Centrum Terapii i Rozwoju „Skarb” z Mikołowa- 3000,00 zł;
  2. Projekt pt.: „Dla seniora dobra pora” złożony przez grupę nieformalną Senior XXI wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Wyrach- 3000,00 zł;
  3. Projekt pt.: „Rękodzieło po woszczycku” złożony przez Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne „Piwnica” z Orzesza- 3000,00 zł.

Wszystkim organizacjom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy i życzmy wielu sukcesów w realizacji projektów!

Jednocześnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli wyłonionych w konkursie Beneficjentów na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 04 września 2017 roku, o godzinie 17.30 w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie w Mikołowie, przy ulicy Jana Pawła II 1/2.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress