Wycieczka do Rajczy dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań”

W dniach 28-29 sierpnia 2017 roku odbyła się wycieczka do Rajczy zorganizowana dla podopiecznych Placówki „Przystań” w Orzeszu prowadzonej przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju oraz fundację Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Wycieczka zorganizowana została w ramach zadania publicznego pt.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” współfinansowanego ze środków Gminy Orzesze na rok 2017″.

 

 

 

Po pieszej wspinaczce wychowankowie wraz z wychowawcami zadomowili się w chatce studenckiej na Zagroniu, gdzie spędzili noc. Dzieci miały okazję poznać okolice, samodzielnie rozpalić ognisko, oglądać gwiazdy nocą, uczestniczyć w zabawach animacyjno – ruchowych, integracyjnych, a także w szeregu zajęć z zakresu treningu społecznego. Wycieczka z noclegiem oraz organizowane warsztaty przyczyniły się zacieśnienia relacji wśród wychowanków, a także pomiędzy nimi a wychowawcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu prowadzona jest w ramach zadania publicznego pt.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” współfinansowanego ze środków Gminy Orzesze na rok 2017

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress