Krok w przyszłość – we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Centrum Społecznego Rozwoju realizuje zadanie publiczne Gminy Mikołów w 2017 w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób w zakresie realizowanych kursów i szkoleń  w oparciu o projekt „Krok w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany do 37 osób, biernych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu mikołowskiego. Jego celem jest stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier, związanych z brakiem kwalifikacji zawodowych lub posiadaniem kwalifikacji niedostosowanych do potrzeb i wymagań lokalnego rynku pracy, które utrudniają lub uniemożliwiają uczestnikom wejście na rynek pracy.

 

W ramach projektu Krok w przyszłość, Centrum Społecznego Rozwoju znajduje wykonawców i organizuje kursy zawodowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Uczestnicy biorą udział m.in. w następujących kursach:

Kasjer kasy fiskalnej;

Kurs opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci;

Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) z wymianą butli gazowej;

Obsługa suwnic z poziomu roboczego „0”;

Podstawy obsługi komputera (ECDL);

Język niemiecki;

Operator pilarek;

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym;

Operator maszyn czyszczących z umiejętnością profesjonalnego sprzątania;

Kurs prawa jazdy kat. B;

Kurs florystyczny;

Kurs rachunkowo-płacowy.

Zajęcia odbywają się w Mikołowie, Katowicach, Tychach i Mysłowicach.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress