Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2017

5 października 2017 roku w Mikołowie, Łaziskach Górnych i Wyrach, stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju rozpoczęło realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017. W okresie od października 2017 roku do czerwca 2018 roku grupa 432 najuboższych mieszkańców Mikołowa, 338 najuboższych mieszkańców Łazisk Górnych oraz 66 najuboższych mieszkańców gminy Wyry otrzyma pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 realizowanego w Podprogramie 2017.

 

 

 

 

Łączna ilość żywności przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego wynosić będzie 50,45 kg, w tym:

 • 10 opakowań groszku z marchewką (400g)
 • 10 opakowań fasoli białej (400g)
 • 11 opakowań koncentratu pomidorowego (160g)
 • 3 opakowania buraczków wiórki (350g)
 • 5 opakowań powideł śliwkowych (300g)
 • 9 opakowań makaronu jajecznego (500g)
 • 1 opakowanie makaronu kukurydzianego bezglutenowego (500g)
 • 4 opakowania ryżu (1kg)
 • 4 opakowania kaszy gryczanej (500g)
 • 3 opakowania herbatników maślanych (200g)
 • 7 opakowań mleka (1l)
 • 6 opakowań sera podpuszczkowego dojrzewającego (400g)
 • 10 opakowań szynki drobiowej (300g)
 • 7 opakowań szynki wieprzowej mielonej (300g)
 • 4 opakowania pasztetu wieprzowego (160g)
 • 10 opakowań filetu z makreli w oleju (170g)
 • 4 opakowania cukru białego (1kg)
 • 4 opakowania oleju rzepakowego (1l)

 

Artykuły spożywcze przekazywane będą systematycznie w formie paczek żywnościowych. Pomoc żywnościowa udzielana jest na podstawie Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby otrzymać wsparcie w ramach Podprogramu 2017 należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej w celu weryfikacji spełniania kryteriów kwalifikowania do udziału w Programie.

Pomoc żywnościowa oraz realizowane działania towarzyszące w ramach POPŻ udzielane są osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji
(np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej), czyli: 1268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Odbierając skierowanie proszę zwrócić uwagę:

 • Czy dane wpisane na skierowaniu są poprawne
 • Czy wszystkie punkty są wypełnione
 • Czy na pierwszej stronie w lewym górnym rogu znajduje się pieczątka Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Czy na drugiej stronie u dołu znajduje się pieczątka i podpis pracownika socjalnego
 • Czy wpisany został numer skierowania

W przypadku, kiedy osoba na którą wypisane zostało skierowanie, nie jest w stanie osobiście zgłosić się po odbiór paczki, może upoważnić inną osobę do odbioru przysługującej jej żywności. Obowiązuje jednak jeden wzór upoważnienia. Upoważnienie można  otrzymać  w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz podczas dyżurów w Punkcie Dystrybucji Żywności
w Łaziskach Górnych oraz na Magazynie Żywności w Mikołowie.

 

 

Dyżury Punktu Dystrybucji Żywności dla mieszkańców Łazisk Górnych i Wyr, mieszczącym się
w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyszyńskiego 8 zaplanowane są na:

 • wtorki  w godzinach 9.00-11.00,
 • czwartki w godzinach 15.00-17.00
 • każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9.00-11.00.

Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 w Łaziskach Górnych współfinansowana jest ze środków budżetu Miasta Łaziska Górne.

Dyżury Magazynu Żywności dla mieszkańców Mikołowa, mieszczącego się w Mikołowie przy ulicy Podleskiej 14b zaplanowane są na:

 • wtorki w godzinach 00-17.00,
 • czwartki w godzinach 00-11.00
 • każdą pierwszą sobotę miesiącaw godzinach 30-13.30.

Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 w Mikołowie współfinansowana jest ze środków budżetu Miasta Mikołów.

Jednocześnie informujemy, iż terminy dyżurów nie są ostateczne. W razie konieczności ich liczba może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w trakcie dyżurów telefonicznych w dniach wyłączonych
z wydawania żywności tj. poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów:

Teresa Sikora 515 260 379
Karolina Wojsz 795 264 754

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress