Gala Społecznika Roku podregionu tyskiego województwa śląskiego- rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 01 grudnia 2017 rokuStajniach Książęcych w Pszczynie odbyła się Gala Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego, podczas której rozstrzygnięto konkurs o tytuł Społecznika Roku 2017.

Społecznik Roku został wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców podregionu tyskiego województwa śląskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

 

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” w trzech kategoriach (organizacje pozarządowe, biznes, samorząd) mogły zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

 

Decyzją komisji konkursowej tytuł „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” otrzymali:

  1. w kategorii: organizacja pozarządowa- Pan Mariusz Królik;
  2. w kategorii: samorząd- Pan Michał Kasperczyk;
  3. w kategorii biznes- Pani Grażyna Majewska- Tetla.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy w życzymy dalszych sukcesów w działaniach społecznych!

Zdjęcia: Włodek Chrzanowski, Aktywna Strona Miasta Tychy/ Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

 

Projekt pt. „MOC_NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim” jest dofinansowany ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress