Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Mikołowie w 2018 roku

Informujemy, iż 11 stycznia 2018 roku ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Mikołowie w 2018 roku. Konkursy ogłoszone zostały w 6 dziedzinach:

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- na realizację konkursu przeznacza się kwotę 50 000,00 zł;
2) Turystyki i krajoznawstwa- na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 18 000,00 zł;
3) Ratownictwa i ochrony ludności- na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 20 000,00 zł;
4) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 15 000,00 zł;
5) Rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 17 000,00 zł;
6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 203 600,00 zł.

 

Więcej informacji dotyczących otwartych konkursów ofert znajdziecie Państwo na stronach:

 

Szczegółowych informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu będzie udzielać Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress