W 2017 roku wydaliśmy 55 ton żywności!

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w Mikołowie, Łaziskach Górnych i Wyrach realizowano działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 oraz Podprogram 2017. W tym okresie bezpośrednią pomocą żywnościową objęto 1073 najuboższych mieszkańców tych gmin skierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej do otrzymania pomocy. Podprogram 2017 jest w trakcie realizacji i trwa do kwietnia 2018 roku. Ilość żywności przypadającej na jedną osobę w gospodarstwie domowym w Podprogramie 2017 wynosić będzie 50,45 kg, natomiast w Podprogramie 2016 wynosiła 49,05 kg.

Wskutek przeprowadzonych działań Magazyn Żywności w Mikołowie w  2017 roku pozyskał ze Śląskiego Banku Żywności 23600,41 kg żywności, natomiast wydał w formie paczek 32 540,25 kg artykułów spożywczych przyznanych gminie w okresie realizacji Podprogramu 2016 w roku 2017 oraz Podprogramu 2017. Łącznie w 2017 roku pomoc żywnościową otrzymało 621 najuboższych mieszkańców Mikołowa- 324 kobiety, 297 mężczyzn, w tym 224 dzieci do 15 lat.

 

Punkt Dystrybucji Żywności w Łaziskach Górnych pozyskał ze Śląskiego Banku Żywności 17371,26 kg żywności. Wydano w formie paczek  19 144,85 kg artykułów spożywczych przyznanych gminie Łaziska w okresie realizacji Podprogramu 2016 w roku 2017 oraz Podprogramu 2017. Łącznie w 2017 roku pomoc żywnościową otrzymało 386 najuboższych mieszkańców Łazisk Górnych- 192 kobiety, 193 mężczyzn, w tym 148 dzieci do 15 lat.

Dla gminy Wyry pozyskano ze Śląskiego Banku Żywności 3114,2 kg żywności. Wydano w formie paczek  3 268,75 kg artykułów spożywczych przyznanych gminie w okresie realizacji Podprogramu 2016 w roku 2017 oraz Podprogramu 2017. Łącznie w 2017 roku pomoc żywnościową otrzymało 66 najuboższych mieszkańców Wyr- 31 kobiet, 35 mężczyzn w tym 18 dzieci do 15 lat.

 

 

W Podprogramie 2016 oraz Podprogramie 2017 dystrybucja artykułów spożywczych odbywała się podczas dwugodzinnych dyżurów Magazynu Żywności o stałych porach w założeniu dwa razy w tygodniu  w godzinach porannych oraz popołudniowych dodatkowy  dyżur punkty dystrybucji pełniły w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

W ramach działań towarzyszących przy dystrybucji żywności zrealizowano m. in. warsztaty kulinarne Banku Żywności, warsztaty krawieckie i rękodzieła na których beneficjenci mieli możliwość renowacji swoich starych ubrań oraz wykonywanie drobnych ozdób świątecznych dodatkowo wydawane były ubrania oraz przeprowadzane były korepetycje dla dzieci w wieku szkolnym.

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress