Warsztaty ze Śląskim Bankiem Żywności

W dniach 19 i 26 stycznia 2018 rokusiedzibie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju odbyły się warsztaty dla mikołowskich beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, prowadzone przez przedstawicielkę Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie- Panią Edytę Gleich.Warsztaty organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2017.

 

 

Podczas warsztatów poruszane były tematy przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, planowania domowego budżetu oraz zdrowego odżywiania. Spotkanie zakończyło się wspólną wymianą doświadczeń związanych z trudną sztuką prowadzenia domowego budżetu. Ponadto każdy z uczestników miał możliwość zaprezentowania przepisu na danie, które przygotowuje z produktów przekazanych w ramach Programu.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress