Szkolenie dla Ośrodków Działaj Lokalnie w Warszawie

W dniach 22-23 lutego 2018 roku stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju uczestniczyło w szkoleniu dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie oraz Lokalnych Partnerstw Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, które odbywało się pod hasłem: „Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki”.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się m. in. z bezpłatnym narzędziem do certyfikacji kompetencji miękkich LEVER, które pozwala na poznanie swoich mocnych stron w posiadanych kompetencjach miękkich, samodzielną ocenę swoich własnych kompetencji oraz przygotowanie swojego portfolio pozwalającego na zwiększenie pozycji na rynku pracy. Ideą narzędzia jest docenienie własnego doświadczenia, które nabywamy w toku edukacji nieformalnej poprzez prowadzone działania społeczne.

Ponadto Pan Tomasz Schimanek przedstawił zmiany dotyczące lokalnej aktywności obywatelskiej, wynikające z wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Druga część szkolenia obejmowała warsztaty aktywizacji lokalnej, prowadzone metodą World Café, podczas których uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobu:

  • włączania grup dotychczas nieaktywnych w programie Działaj Lokalnie, takich jak młodzież, mężczyźni oraz osoby o niskich kwalifikacjach;
  • rozwijania kompetencji animatorów lokalnych realizujących projekty w ramach programu Działaj Lokalnie;
  • tworzenia nowych pomysłów na inicjatywy, jak najlepiej dostosowanych do lokalnych potrzeb.

 

Na koniec części szkoleniowej odbył się warsztat wprowadzający w realizowany na skalę światową program British Council  – Active Citizens. Podsumowaniem pierwszego dnia była Gala Programu Lokalne Partnerstwa PAFW oraz „Społecznika Roku” Newsweeka 2017 roku.

 

Drugi dzień szkolenia poświęcony był tematyce budowania partnerstw metodą animacji w oparciu o dobro wspólne i prezentacji osiągnięć partnerstw V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Dodatkowo jeden z bloków szkoleniowych poświęcony był tematyce obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatnie warsztaty w ramach zjazdu Ośrodków oraz Partnerstw poruszały kwestię nowych narzędzi fundraisingowych oraz komunikacji i promocji działań lokalnych.

Coroczne spotkania Ośrodków Działaj Lokalnie, prócz walorów edukacyjnych, są niesamowitą okazją do wymiany doświadczeń w realizacji Programu Działaj Lokalnie i skorzystaniu z najlepszych praktyk innych Ośrodków.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress