Ruszyła Akademia Rozwoju Liderów NGO- pierwsze szkolenie już za nami!

W sobotę, 03 marca 2018 roku odbyło się pierwsze ze szkoleń organizowanych w ramach projektu „Akademia Rozwoju Liderów NGO” współfinansowanego ze środków Gminy Mikołów, skierowanego do liderów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mikołów.

Tematyka szkolenia obejmowała obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych oraz ostatnie zmiany w prawie mające wpływ na działalność III sektora i podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich, prowadzona przez Pana Michała Kosobudzkiego, poświęcona była sprawozdaniom merytorycznym z działalności oraz zmianom w ustawach bezpośrednio regulujących działalność organizacji pozarządowych. Druga część dotyczyła kwestii stricte finansowo- księgowych takich jak, podstawy prawne dotyczące sprawozdań finansowych NGO za rok 2017 po nowelizacji ustawy o rachunkowości, zasady sporządzania rachunku zysków i strat oraz bilansu czy podatek dochodowy od osób prawnych.

 

W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 uczestników, reprezentujących w sumie 12 organizacji, którym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

 

 

Jednocześnie już dziś serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w następnym szkoleniu z cyklu- „0chrona danych osobowych w NGO w obliczu wejścia w życie RODO”, które odbędzie się w sobotę, 14 kwietnia 2018 roku w Domku Parkowym w Mikołowie w godzinach 09.00-16.00. Szkolenie poprowadzi Pan Michał Kosobudzki.

 

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress