Wyniki naboru w ramach Programu ASOS edycja 2018

Niezmiernie miło nam poinformować, iż stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju otrzymało dotację na realizację projektu pt.: „Skuteczny senior- aktywny obywatel” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu „Skuteczny senior -aktywny obywatel” jest na pobudzenie do aktywności społecznej 60 mieszkańców powiatu mikołowskiego powyżej 60 lat ukierunkowanej na wolontariat w lokalnych organizacjach pozarządowych , partycypacje społeczną w obszarze polityki senioralnej samorządu, oraz realizacje inicjatyw samopomocowych i obywatelskich przez seniorów do końca 2018 roku.

Projekt ma na celu przygotować seniorów do aktywności społecznej, wzmacniać poczucie potrzeby zaangażowania społecznego i podejmowania aktywności w ramach wolontariatu, budować świadomość roli seniorów w kształtowaniu polityk lokalnych. Dodatkowo ukierunkowany jest na wzrost wiedzy i kompetencji liderskich osób 60+ poprzez udział w szkoleniach i realizacji samodzielnych inicjatyw obywatelskich przez uczestników projektu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01 maja do 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat działań w projekcie oraz rekrutacji przedstawimy w najbliższych tygodniach- serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.


			
		
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress