Podsumowanie projektu pt.: „SKILLS- skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”

W dniu 31 marca 2018 roku zakończono działania w ramach projektu pt.:  „SKILLS- skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”, realizowanego przez Pszczyńską Organizację Współpracy, Ekspresji i Rozwoju we współpracy z Centrum Społecznego Rozwoju. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było przywrócenie sił i kontroli nad własnym życiem 30 biernych zawodowo osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia społeczno- zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych ostatecznie 31 osób zamieszkujących powiat pszczyński oraz mikołowski, w tym 20 kobiet i 11 mężczyzn.

 

 

Zgodnie z zaplanowaną w ramach projektu ścieżką wsparcia uczestnicy rozpoczynali swój udział od warsztatów aktywizacyjnych z zakresu umiejętności społecznych oraz treningu motywacyjnego i radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Po zakończonej „społecznej” części warsztatów uczestnicy brali udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, gdzie zwiększali swoje umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy. Równolegle z warsztatami odbywało się indywidualne wsparcie w postaci konsultacji psychologicznych, doradztwa zawodowego oraz spotkań z asystentem osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, dostosowanym do indywidualnej ścieżki zawodowej wypracowanej podczas spotkań z doradcą zawodowym oraz zrealizować kilkumiesięczny płatny staż lub wolontariat w wybranej przez siebie instytucji. Staże realizowane były w prywatnych przedsiębiorstwach, zakładach pracy chronionej, organizacjach pozarządowych oraz publicznych instytucjach. Wskutek przeprowadzonych działań swojego kwalifikacje zwiększyło 17 osób. Pracę po zakończonym udziale w projekcie otrzymało 13 osób.

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress