Ruszyły pierwsze warsztaty w ramach projektu „Skuteczny senior- aktywny obywatel”

 

W dniach od 25 do 27 maja w Hotelu Tycjan w Milówce odbyły się pierwsze wyjazdowe warsztaty dla uczestników projektu pt.: „Skuteczny senior- aktywny obywatel” dofinansowanego w ramach programu rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Grupa 15 seniorów podnosiła swoje kompetencje w zakresie umiejętności liderskich, poznawała techniki radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne, a także ćwiczyła swoją kreatywność. W trakcie zajęć  poruszona została również tematyka zarządzania sobą w czasie oraz planowania.

 

 

Wyjazdowe warsztaty otwierają cykl spotkań, w trakcie których osoby po 60. roku życia będą miały szansę podnieść swoją wiedzę z zakresu kompetencji społecznych, współpracy zespołowej, działań na rzecz społeczności lokalnej oraz wolontariatu i samoorganizacji.  Na uczestników czeka jeszcze m. in. cykl warsztatów dotyczących planowania działań na rzecz społeczności lokalnej, spotkania w formule World Cafe, spotkanie z modelową Radą Seniorów funkcjonującą w jednym z miast województwa śląskiego w ramach wizyty studyjnej. Uczestnicy będą też mieć możliwość wypracowania założeń i zrealizowania pięciu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej seniorów.

 

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress