Nowy Zarząd Centrum Społecznego Rozwoju

W dniu 28 czerwca 2018 roku w siedzibie Centrum Społecznego Rozwoju odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Podczas posiedzenia dotychczasowy Zarząd stowarzyszenia przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności CSR w roku 2017, które zostało zatwierdzone przez Walne Zebranie. Ponadto przyjęto rezygnację z funkcji członka zarządu Marii Kamyk, Piotra Bańczyka oraz Wojciecha Szwieca oraz zmniejszono liczebność zarządu do dwóch osób. Na Prezesa wybrano Mateusza Eichnera, natomiast Andrzej Walas nadal pełni funkcję Członka Zarządu.

Członkowie, pracownicy oraz wolontariusze stowarzyszenia serdecznie gratulują nowemu Prezesowi i życzą wielu sukcesów w działalności Zarządu Centrum Społecznego Rozwoju.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress