Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu „Skuteczny senior- aktywny obywatel”

W dniach od 15 do 17 czerwca 2018 roku  odbyły się warsztaty wyjazdowe dla drugiej grupy uczestników projektu pt.: „Skuteczny senior- aktywny obywatel” dofinansowanego w ramach programu rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Piętnastoosobowa grupa seniorów z terenu powiatu mikołowskiego rozpoczęła cykl szkoleniowy w ramach treningu kompetencji interpersonalnych, mający na celu podnoszenie wiedzy z zakresu m. in.: kompetencji społecznych, współpracy zespołowej, działań na rzecz społeczności lokalnej, wolontariatu i samoorganizacji.

 

 

 

Seniorzy doskonalili również swoje umiejętności liderskie oraz poznawali techniki radzenia sobie ze stresem a także ćwiczyli swoją kreatywność. Trening umiejętności społecznych stanowi pierwszy z etapów realizacji projektu- na uczestników czeka także cykl warsztatów dotyczących planowania działań na rzecz społeczności lokalnej, spotkania w formule World Cafe, spotkanie z modelową Radą Seniorów funkcjonującą w jednym z miast województwa śląskiego w ramach wizyty studyjnej. Uczestnicy będą też mieć możliwość wypracowania założeń i zrealizowania pięciu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej seniorów.

 

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress