Drugi rok z rzędu realizujemy program dożywiania dzieci PAJACYK!

Miło nam poinformować, iż Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu prowadzona przez Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży została zakwalifikowana do kolejnej wakacyjnej edycji programu dożywiania dzieci „Pajacyk”.

Program realizowany jest za pośrednictwem organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie. Celem współpracy z organizacjami prowadzącymi placówki wsparcia dziennego jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego.

Głównymi celami Programu dożywiania w okresie wakacji letnich są:

  1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich;
  2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski;
  3. Zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.

Program odpuszcza dwie formy dożywiania dzieci w okresie wakacyjnym:

  1. Zakup produktów żywnościowych – w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki;
  2. Zakup gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu.

Program realizowany będzie w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu do 31 sierpnia 2018 roku.

 

 

Program został zrealizowany w ramach programu Dożywiania Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress