Mikołowska Gala Wolontariatu za nami!

W piątek, 07 grudnia 2018 rokuMiejskim Domu Kultury w Mikołowie, odbyła się Mikołowska Gala Wolontariatu organizowana przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Biurem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Podczas wydarzenia uhonorowano wolontariuszy oraz darczyńców szczególnie zasłużonych dla społecznego rozwoju Gminy Mikołów. Jak co roku, zgłoszeń kandydatów do nagród dokonywały organizacje pozarządowe działające na terenie Mikołowa, w wyróżnienia przyznawane były przez władze Mikołowa- Burmistrza Stanisława Piechulę, Zastępców Burmistrza- Panią Iwonę Spychałę- Długosz oraz Pana Mateusza Handla oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej- Panią Katarzynę Syryjczyk- Słomską.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia:

 

 

W gronie nagrodzonych tytułem „Wolontariusza Roku 2018” znaleźli się:

 • Katarzyna Zawisza nominowana przez Centrum Społecznego Rozwoju- Pani Kasia jest osobą pełną pasji i poświęcenia. Wrażliwą na krzywdę i cierpienie innych. Mimo, iż sama boryka się z wieloma przeciwnościami, pozostaje otwarta, ciepła i uśmiechnięta. Kobieta wielkiego serca i olbrzymiej siły charakteru. Niezawodna jak mercedes, punktualna jak szwajcarski zegarek. Od 2016 roku nieprzerwanie działa jako wolontariusz Centrum Społecznego Rozwoju, wspierając pracowników Magazynku Żywności w Mikołowie w ich codziennych zmaganiach.
 • Edyta Majchrzak nominowana przez Radę Seniorów w Mikołowie- Edyta Majchrzak jest członkiem Rady Seniorów w Mikołowie od początku jej istnienia. Jest osobą bardzo pracowitą i zorganizowaną, chętną służyć pomocą dla potrzebujących. Udziela się społecznie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji podczas akcji fitsenior, zachęca seniorów do udziału w zajęciach sportowych.
 • Kinga Tabacka nominowana przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich- druhna Kinga jest instruktorką ZHP, działającą w Hufcu ZHP. Jest osobą wyjątkowo kreatywną, otwartą i chętną do działania. Rzetelnie i skrupulatnie dąży do celu, dzięki czemu jest ceniona za wytrwałość i konsekwencję. Prowadzone przez nią zajęcia są na bardzo wysokim poziomie, skupia wokół siebie dzieci i młodzież, czym motywuje d oddziałania innych instruktorów ze swojego środowiska
 • Irena Misiukiewicz nominowana przez Polki Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie- Pani Irena od wielu lat angażuje się w działania stowarzyszenia- koordynuje wiele projektów prozdrowotnych, organizuje okolicznościowe spotkania integracyjne oraz „herbatki czwartkowe”. Zawsze w pełni zaangażowana w to, co robi, pomocna dla innych. Sama, będąc osobą słabowidzącą, nie szczędzi czasu i energii, by pomagać innym osobom tracącym wzrok odnaleźć się w nowej da nich sytuacji. Solidna, pełna energii, empatii i życzliwości, otwarta na współpracę z innymi osobami i organizacjami
 • Helena Liwa nominowana przez stowarzyszenie „Uśmiech”- Pani Helena jest osobą o ogromnym sercu, wrażliwą, oddaną, wspaniałą kucharką, babcią dla podopiecznych stowarzyszenia.
 • Łukasz Copik nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bujakowie- Łukasz jest osobą sumienną, z ogromną ochotą wykonującą zadania, które zostają mu powierzone. Pełni rolę lidera młodszej grupy OSP Bujaków, dla której przeprowadzał zbiórki szkoleniowe w roku 2018. Jest niezastąpionym organizatorem pocztu sztandarowego, tak aby na każdym ważnym wydarzeniu nasz sztandar był obecny. Pomoc Łukasza w pracy konserwatorów sprzętu jest nieoceniona- jako uczeń technikum mechanicznego chętnie pomaga w tych czynnościach. Gdy jakieś zadanie powierza się Łukaszowi, można mieć stuprocentową pewność, że zostanie wykonane.
 • Mirosław Franke nominowany przez Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe Biegaton- Pan Mirek jest człowiekiem- filarem stowarzyszenia, bardzo zaangażowany w życie biegowej społeczności. Prowadzi treningi ogólnodostępne w każdy wtorek i czwartek na stadionie MOSIR w Mikołowie. Dodatkowo często jest organizatorem niedzielnych spotkań z biegaczami, podczas których przebiega z nimi ponad 20 km. Wszelkie imprezy organizowane przez Biegaton nie mogłyby odbyć się bez jego pomocy. Człowiek niezwykle zaangażowany, pozytywny, dzielący się doświadczeniem z innymi.
 • Maksym Juranek nominowany przez Fundację Szafa Gra- Maksym, mimo młodego wieku od wielu lat wspiera działania kulturalne i społeczne Fundacji poprzez swoją pomoc przy nagłaśnianiu i oświetlaniu wszystkich wydarzeń organizowanych przez Szafa Gra. Każda instytucja, organizacja czy grupa nieformalna może liczyć na jego wsparcie i pomoc.
 • Julia Dobrowolska nominowana przez Fundację Centrum Terapii i Rozwoju Skarb- Julia z zaangażowaniem wspierała trenerów w czasie realizacji wszystkich projektów oraz terapeutów w trakcie zajęć specjalistycznych. Z ogromną empatią i życzliwością pomagała dzieciom niepełnosprawnym pokonywać ich trudności.
 • Rafał Kasjaniuk nominowany przez O’ Rety! Fundację promującą aktywność- za bycie wsparciem o dobrą duszą Fundacji. Za dar czasu i roztaczanie opieki nad uczestnikami wycieczek organizowanych przez Fundację
 • Urszula Zając nominowana przez stowarzyszenie BATUT- Pani Urszula jest osobą niezwykle kreatywną, wykazującą się dużym talentem organizacyjnym, inicjatorką wielu działań mających wpływ na rozwój stowarzyszenia i służących dobru wspólnemu.
 • Dobrochna Kochańska nominowana przez stowarzyszenie Kobiece Skrzydła- Dobrochna jest to kobieta kreatywna i pełna empatii dla drugiego człowieka, odpowiedzialna i pełna zapału w działania służące wsparciu i rozwojowi kobiet na polu osobistym i zawodowym aby mogły sięgać po więcej i dzielić się tym ze światem. Zaangażowana całym sercem w działania i rozwój stowarzyszenia poprzez stwarzanie nowych projektów, które mają przynieść realne wsparcie kobietą oraz poprzez pozyskiwanie dla stowarzyszenia nowych kontaktów do współpracy.
 • Krystyna Świerkot nominowana przez stowarzyszenie „Pomocna dłoń Krystyn i sympatyków”- Pani Krystyna inicjuje i organizuje wszystkie działania stowarzyszenia, poświęcając bardzo dużo czasu, uwag i energii. Była również najhojniejszym darczyńcą stowarzyszenia- przez całą ubiegłą kadencję przekazywała połowę swojej diety z tytułu pełnienia funkcji radnej na cele charytatywne.
 • Barbara Jurosz nominowana przez stowarzyszenie SILOE- Pani Barbara służy podopiecznym stowarzyszenia już 5 lat. Jest wspaniałą babcią i żoną, ale również z pełnym zaangażowaniem poświęca się i daje swój czas, zdolności i serce, aby być dla innych. Jej życzliwa, otwarta i radosna postawa jest wzorem dla innych, szczególnie dzieci i młodzieży.
 • Irena Morawska- Kornas oraz Krystian Kornas nominowani przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne- Państwo Kornasowie wspólnie uporządkowali 12 zabytkowych nagrobków na cmentarzu ewangelickim przy kościele św. Jana w Mikołowie. Dzięki ich pracy wiele grobów odzyskało dawny wygląd i uratowanych zostało kilkadziesiąt zabytkowych inskrypcji- wielu z nich groziło zatarcie, czyli bezpowrotne zniszczenie.
 • Sebastian Janota nominowany przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie- za szkolenie, organizowanie pokazów oraz promowanie udzielania pierwszej pomocy przez Seniorów.

 

Mikołowskie organizacje nagrodziły również najbardziej aktywnych darczyńców, którzy na co dzień wspierają ich działalność:

 • Piotr Szydłowski nominowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich – jest właścicielem firmy transportowej, aktywnie wspiera mikołowski ZHP. W wielu sytuacjach służy radą i pomocą logistyczną oraz wsparciem merytorycznym. Znacznie wykracza to poza realizowanie obowiązków wynikających z zawartych umów. Jego postawa i osobowość sprawia, że wszystkie wycieczki organizowane dla dzieci i młodzieży przebiegają w wyjątkowej atmosferze.
 • Rafał Krawczyk nominowany przez Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy”- dyrektor operacyjny „Silplast” sp. z o.o.. Dzięki wsparciu finansowemu firmy oraz dostępności samochodu na potrzeby zawodników, Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy” zrealizowali wszystkie cele zaplanowane na rok 2018, w tym:
 1. Mistrzostwo Polskiej Ligi Rugby na wózkach;
 2. I miejsce w międzynarodowym turnieju Rugby na Wózkach w Ostrawie;
 3. II miejsce w Profesjonalnej Lidze Rugby na Wózkach.
 • Jan Szczęśniewski nominowany przez stowarzyszenie „Uśmiech”- prezes Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie, który od lat organizuje zbiórki żywności oraz pozyskuje artykuły spożywcze, współpracując z szeregiem producentów żywności. Pozyskane produkty przekazuje najuboższym oraz innym organizacjom pomocowym.
 • Barbara Grębos nominowana przez stowarzyszenie BATUT – właścicielka sklepu „Sara” w Mikołowie, aktywnie zaangażowana w Modę bez Barier podczas IV Dni Seniora w Mikołowie. Osoba o ujmującym stylu bycia, otwarta i bardzo pomocna.
 • Rudolf Kyrcz nominowany przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie- Pan Rudolf wspiera rzeczowo i finansowo działalność stowarzyszenia od początku działalności organizacji, tj. od 2015 roku;
 • Damaris i Jacek Stencel nominowani przez Stowarzyszenie św. Józefa „Jesteśmy”- właściciele drukarni PASJA, od lat wspierają stowarzyszenie w zakresie projektowania i wykonywania materiałów reklamowych. Państwo Stencel są zawsze otwarci na współpracę i bardzo życzliwie podchodzą do potrzeb stowarzyszenia.
 • Bogdan Jura nominowany przez O’ Rety! Fundację promującą aktywność- za dar serca i przekazanie fundacji pięknego roweru do rozdysponowania oraz za zainicjowanie tym samym fundacyjnej akcji „O’ Rety! Bądź jak Bogdan i podaj swój rower dalej!”. W ślad Bogdana poszły inne osoby i do tej pory przekazano potrzebującym siedem rowerów i sześć kasków. Warto być jak Bogdan!

 

 

Organizacja Mikołowskiej Gali Wolontariatu współfinansowana była przez Gminę Mikołów

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress