POPŻ 2019 opóźnienie w rozpoczęciu dystrybucji żywności

Informujemy, iż rozpoczęcie dystrybucji żywności w ramach programu POPŻ w Podprogramie 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W zaistniałej sytuacji konieczne było przeprowadzenie nowego przetargu, a co za tym idzie dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero na przełomie stycznia-lutego 2020 roku. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety nie mamy wpływu na przebieg procedur.

Wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcie Podprogramu 2019 można uzyskać pod numerami telefonu: 795264754 oraz 531252887.      

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress