Szkolenia wyjazdowe dla przedstawicieli NGO i pracowników JST już za nami!

W ramach projektu JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej w dniach 26-27.09.2020 oraz 03-04.10.2020 odbyły się dwudniowe szkolenia w hotelu „Pod Jedlami” w Wiśle. Pracownicy i członkowie organizacji pozarządowych przeszli przez cykl szkoleń mających na celu poznanie narzędzi partycypacji i kształtowania polityki społecznej przez NGO.  Zapoznano uczestników z prawami obowiązującymi w samorządzie i współpracy samorządu z obywatelami. Zwrócono uwagę jak ważny jest udział w posiedzeniach rad miasta i konsultacjach społecznych oraz udział w partnerstwach z jednostkami samorządu terytorialnego. Przedstawiono również możliwości pozyskiwania funduszy do gmin.

Natomiast w ramach działania pn. Budowanie partnerstwa NGO-JST przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządu z powiatu: mikołowskiego, pszczyńskiego i tyskiego wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym nt. budowania partnerstwa, które odbyło się w Hotelu Bażantarnia w Pszczynie w dniach: 17-18.10.2020 i 24-25.10.2020.

Podczas szkolenia przedstawione zostały korzyści z budowania partnerstwa oraz zastosowane będą narzędzia które takie partnerstwa budują zgodne z Modelem Partnerstwa Lokalnego. Udało się również zorganizować szkolenie stacjonarne specjalistyczne z zakresu prawnych aspektów współpracy z NGO w dniach 21-22.11.2020.

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress