Raport podsumowujący projekt pt. „JST-NGO -zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej”

Podsumowaniem projektu JST-NGO -zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej było opracowanie raportu z przeprowadzonych badań w zakresie weryfikacji postawionej hipotezy badawczej: „Silne i przygotowane organizacje pozarządowe biorą czynny udział w realizacji polityki lokalnej”.

 

Raport pokazał wpływ jaki ma przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych na zwiększenie zaangażowania NGO w życie publiczne gmin/powiatów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym:

Raport FIO

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress