Seminarium nt. tworzenia Rady Pożytku Publicznego

W dniu 25.11.2020 roku w ramach projektu pt.: „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju zorganizowało seminarium online na temat tworzenia Rady Pożytku Publicznego. Na seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych z subregionu oraz NGO zainteresowane udziałem w Radach. Podczas seminarium przedstawione zostały korzyści i założenia dotyczące powstania Rady Pożytku Publicznego. Omówiono podstawy prawne działania GRDPP, wybór członków i prezydium oraz zasady działania Rady.

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress