POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Centrum Społecznego Rozwoju z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim
Bankiem Żywności w Chorzowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie
styczeń 2022 – październik 2022.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
– warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła
śliwkowe);
– skrobiowe (makaron jajeczny),
– mleczne (mleko UHT),
– mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
– cukier (cukier biały),
– tłuszcze (olej rzepakowy).
Pomoc żywnościowa trafiła do:
– 440 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Mikołów.
Wydaliśmy osobom potrzebującym: 12761, 7 kg żywności; 2640 paczek
żywnościowych;
– 44 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Wyry.
Wydaliśmy osobom potrzebującym: 1472, 23 kg żywności; 264 paczek
żywnościowych;
W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 20 osób korzystających z pomocy żywnościowej
przeprowadzono 3 cykle warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 15 uczestników
• niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 15 uczestników
• żywieniowo dietetyczne – 1 spotkanie dla 5 uczestników

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress