Dystrybucja żywności

Wydawka żywności! W okresie od października 2016 (w Mikołowie od listopada 2016) roku do maja 2017 roku grupa 621 najuboższych mieszkańców Mikołowa, 385 najuboższych mieszkańców Łazisk Górnych oraz 52 najuboższych mieszkańców gminy Wyry otrzyma pomoc żywnościową
w ramach POPŻ 2014-2020 realizowanego w Podprogramie 2016. Łączna ilość żywności przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego wynosić będzie 49,05 kg.

Pomoc żywnościowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa udzielana jest na podstawie Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby otrzymać wsparcie w ramach Podprogramu 2016 należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej w celu weryfikacji spełniania kryteriów kwalifikowania do udziału w Programie.

Odbierając skierowanie proszę zwrócić uwagę:

 • Czy dane wpisane na skierowaniu są poprawne
 • Czy wszystkie punkty są wypełnione
 • Czy na pierwszej stronie w lewym górnym rogu znajduje się pieczątka Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Czy na drugiej stronie u dołu znajduje się pieczątka i podpis pracownika socjalnego
 • Czy wpisany został numer skierowania

W przypadku, kiedy osoba na którą wypisane zostało skierowanie, nie jest w stanie osobiście zgłosić się po odbiór paczki, może upoważnić inną osobę do odbioru przysługującej jej żywności. Obowiązuje jednak jeden wzór upoważnienia, dostępny do pobrania pod artykułem. Upoważnienie można również otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej bądź podczas dyżurów w Punkcie Dystrybucji Żywności w Łaziskach Górnych oraz na Magazynie Żywności w Mikołowie.

Pomoc żywnościowa oraz realizowane działania towarzyszące w ramach PO PŻ udzielane są osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej,
(np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba) spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, na czas trwania Podprogramu 2016, znajdą się następujące produkty:

 • 10 opakowań MAKARONU JAJECZNEGO (500g)
 • 5 opakowań RYŻU (1kg)
 • 10 opakowań HERBATNIKÓW (200g)
 • 9 opakowań MLEKA (1l)
 • 6 opakowań SERA PODPUSZCZKOWEGO DOJRZEWAJĄCEGO (400g)
 • 8 opakowań GROSZKU Z MARCHEWKĄ (400g)
 • 8 opakowań FASOLI BIAŁEJ (400g)
 • 8 opakowań KONCENTRATU POMIDOROWEGO (160g)
 • 4 opakowań POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH (300g)
 • 5 opakowań GULASZU WIEPRZOWEGO Z WARZYWAMI (850g)
 • 8 opakowań FILETU Z MAKRELI W OLEJU (170g)
 • 9 opakowań SZYNKI DROBIOWEJ (300g)
 • 4 opakowania CUKRU BIAŁEGO (1kg)
 • 4 opakowania OLEJU RZEPAKOWEGO (1l)
 • 1 opakowanie PASZTETU WIEPRZOWEGO (160g)
 • 1 opakowanie MIELONKI WIEPRZOWEJ (300g)

Planowany łączny przydział żywności, przypadający na osobę w Podprogramie 2016 wynosi 49,05 kg/osobę.

Dyżury Punktu Dystrybucji Żywności dla mieszkańców Łazisk Górnych i Wyr, mieszczącym się w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyszyńskiego 8 zaplanowane są na:

 • wtorki w godzinach 9.00-10.30,
 • czwartki w godzinach 15.00-17.00,
 • każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9.00-10.30.

Dyżury Magazynu Żywności dla mieszkańców Mikołowa, mieszczącego się w Mikołowie przy ulicy Podleskiej 14b zaplanowane są na:

 • wtorki w godzinach 15.00-17.00,
 • czwartki w godzinach 9.00-11.00,
 • każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 11.00-12.30.

Jednocześnie informujemy, iż terminy dyżurów nie są ostateczne. W razie konieczności ich liczba może ulec zmianie.

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować pod następujące numery telefonów:

 • Teresa Suchoń - 515 260 379
 • Ewelina Dziewior - 795 264 754

Dyżury telefoniczne odbywają się w dniach wyłączonych z wydawania żywności tj. Poniedziałki, Środy oraz Piątki w godzinach od 9.00 do 17.00.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress