Działaj lokalnie

Działaj Lokalnie to program wspierający aktywność mieszkańców mniejszych miejscowości, w którego realizację i rozwój włączyliśmy się w 2015 roku.

Fundatorem tego działania jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a ogólnopolskim operatorem programu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ramach programu organizujemy konkursy grantowe, dzięki którym możliwe jest finansowe wsparcie inicjatyw powstających w naszym regionie.

W 2015 roku stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju dołączyło do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie jako Afiliowany ODL. W 2016 roku konkurs ogłosiliśmy w  10 gminach z terenów powiatu mikołowskiego i pszczyńskiego, tj. w Ornontowicach, Orzeszu, Wyrach, Mikołowie, Łaziskach Górnych, Kobiórze, Suszcu, Pawłowicach, Goczałkowicach- Zdroju oraz Miedźnej. W roku 2017 rozszerzyliśmy możliwość udziału w konkursie także mieszkańcom Bierunia i Lędzin, a w roku 2018 do obszaru działania naszego Ośrodka dołączyła Pszczyna.

Środki, które możemy przeznaczyć na konkurs pochodzą głównie z 1% przekazanego naszej organizacji przy rozliczeniach PIT.

Przekaż na swój 1% z dopiskiem „Działaj Lokalnie”, a całość kwoty zostanie przeznaczona na granty dla  społeczności lokalnych z naszego regionu.

Kocham swój region – wspieram Działaj Lokalnie!

Konkursy grantowe organizowane przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności. Początkujący liderzy, zainspirowani przykładami innych przedsięwzięć, sami organizują projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej potrzeby/problemu związanego z ich najbliższym otoczeniem. W wyniku realizacji takiego przedsięwzięcia zyskują pewność siebie, doświadczenie i nowe kompetencje – uczą się jak pisać, realizować i rozliczać projekty.

Program „Działaj Lokalnie” to:

  • 72 Ośrodki Działaj Lokalnie działające na terenie 617 gmin,
  • 8 600 zrealizowanych projektów,
  • 35 milionów złotych przekazanych w postaci grantów na realizację projektów o całkowitej wartości 72 milionów złotych.

To, co wyróżnia „Działaj Lokalnie” na tle innych programów grantowych, to podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektów na poziomie lokalnym – przez Lokalną Komisję Grantową składającą się z lokalnych autorytetów.


 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress