ZESPÓŁ

 

Mateusz Eichner– Prezes stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju i doradca biznesowy w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej; z wykształcenia – psycholog, socjolog. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradca zawodowy. Zaangażowany w projekty doradcze i szkoleniowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz projekty aktywizacyjne dla osób poszukujących pracy. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych.   Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych.

Prezes i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (w latach 2004-2014), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy (2011-2013), członek zarządu Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (2010-2014), przedsiębiorca od 2006 roku, od 2014 roku Radny Miasta Łaziska Górne, członek Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Prywatnie ojciec dwóch córek i miłośnik klocków LEGO.

 

Andrzej Walas – członek zarządu stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju, ukończył studia magisterskie oraz licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na specjalności Finanse i Rachunkowość. W latach 2012 do 2015 pracował w biurze rachunkowym na stanowisku księgowego. Od grudnia 2015 pracuje na stanowisku specjalisty ds. wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych, a od marca 2017 jest koordynatorem finansowym projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. Po godzinach pracy prowadzi księgowość i pomaga realizować projekty ze strony finansowej podmiotom ekonomii społecznej. Hobbistycznie zajmuje się rysunkiem oraz rzeźbą, dodatkowo interesuje się (sztampa) dobrym serialem i kiepską muzyką.

 

Maria Kamyk– koordynator projektów w Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia ze specjalnością polityka społeczno- gospodarcza oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej. Swoją przygodę z III sektorem rozpoczynała od organizacji mikołowskich akcji charytatywnych „Gramy dla Anitki”, „Gramy Dalej” czy „Akcja Aktywacja”, gdzie odpowiadała m. in. za promocję akcji, kontakt z mediami oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją różnorodnych imprez w ramach akcji.

Od czterech lat zajmuje się koordynacją zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenie (w tym zadania publiczne z zakresu: realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w gminach Mikołów, Łaziska Górne oraz Wyry, prowadzenia działań osłonowych na osiedlu Długa- Zwałowa w Łaziskach Górnych, prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych w Mikołowie) oraz projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz koordynacji projektów zajmuje się animowaniem lokalnych społeczności, w tym wspiera organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne – jest animatorem w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.

Od dwóch lat jest również koordynatorem oraz animatorem w konkursie „Działaj Lokalnie” prowadzonym przez Centrum Społecznego Rozwoju jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie, a w grudniu 2017 roku dołączyła do sieci Mobilnych Doradców Sektora 3.0- przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wolne chwile spędza na szydełkowaniu maskotek- amigurumi, zaczytywaniu się w reportażach wydawnictwa Czarnego oraz oglądaniu dobrego kina. Uwielbia żeglarstwo i wędrówki po górach.

 

Justyna Tulaja– doradca kluczowy i animator w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej i dobry duch stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (specjalizacja psychologia zarządzania), doktorat dotyczący psychologii reklamy (wykorzystanie perswazji narracyjnej w reklamie). Jest również magistrem prawa interesującym się prawem reklamy. Od 2005 roku działa aktywnie w obszarze organizacji pozarządowych jako koordynator wielu inicjatyw dotyczących zmiany społecznej (programy dla animatorów kultury,trenerów sporu, działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób w defaworyzowanej sytuacji). Realizowała działania w charakterze facylitatora (przygotowanie platformy dotyczącej edukacji), mentora (projekty dla animatorów społeczni –kulturalnych). Koordynator projektów dotyczących filmów interaktywnych. Jako trener dzieli się swoją wiedzą podczas szkoleń i warsztatów organizowanych dla różnych osób.

 

Sabina Kontny– doradca kluczowy w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym przez CSR, pedagog pracy – doradca zawodowy, socjoterapeuta – Wyższa Szkołą Pedagogiczna TWP w Warszawie.   Od 2003 pracuje jako doradca zawodowy tworząc Szkolny Ośrodek Kariery w Łaziskach Górnych, autorka programu autorskiego z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prezes i współzałożyciel Fundacji Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

 

Michał Kosobudzki– doradca kluczowy oraz specjalista ds. wsparcia PS w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej; radca prawny, trener, specjalizuje się w prawie organizacji pozarządowych. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje również podmioty gospodarczej oraz indywidualnych klientów. Od 5 lat wspiera organizacje pozarządowe w poradnictwie prawnym.

 

Teresa Suchoń– absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Do zespołu Centrum Społecznego Rozwoju dołączyła w 2015 roku. Zgodnie z umową jest Specjalistą do spraw obsługi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, częściej jednak występuje pod nazwą „Pani od wydawki”. Odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie Punktu Dystrybucji Żywności w Łaziskach Górnych oraz Magazynu Żywności w Mikołowie. Gdyby nie pracowała w Centrum Społecznego Rozwoju, zapewne byłaby stolarzem.

 

Karolina Wojsz– specjalista do spraw obsługi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Studentka administracji na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Uwielbia książki i filmy o tematyce kryminalnej, podróże oraz spędzanie czasu z najbliższymi. Miłośniczka sów oraz wszystkiego co z nimi związane.

 

Wojciech Szwiec – członek stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju, Kulturoznawca z wykształcenia. Twórca filmowy i animator kultury z zamiłowania. Trener organizacji pozarządowych. Członek zarządu Federacji Niezależnych Twórców Filmowych w Warszawie i Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego.

 

Piotr Bańczyk – Przewodniczący Rady Programowej stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju. Coach, trener, doradca zawodowy, przewodnik górski i menadżer.
Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS, studia dziennikarskie i teologiczne na UKSW oraz studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej (UJ), ekonomii społecznej (MSAP/UeK) i doradztwa zawodowego (WSNS).
Posiada doświadczenie pracy w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w zarządach organizacji pozarządowych, tworzył i prowadził podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji samorządowej. Jest współzałożycielem Centrum Społecznego Rozwoju, w którym w latach 2004-2018 był członkiem zarządu, a w latach 2014-2017 prezesem. Zainicjował powstanie i kierował pracami Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (2015-2018). Reprezentuje organizacje pozarządowe działające w obszarze równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 . Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i Komitetu Technicznego ds. Społecznej Odpowiedzialności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej i działaniach z zakresu rozwoju kariery zawodowej.
W wolnym czasie biega w maratonach, gra na gitarze i prowadzi wycieczki jako przewodnik górski.

 

 

 

Aleksandra Kasza
Wioleta Sitko

Dorota Palkij
Jolanta Żychoń
Dominika Piecha
Janusz Kasza
Przemysław Ryszka
Joanna Eichner

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress