Projekty zakończone

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju realizuje projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne, w tym:

Łaziska do pary

 • Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”
 • Okres realizacji: wrzesień 2015- maj 2016.

 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołów  na rok 2015.
 • Okres realizacji: sierpień 2015- grudzień 2015.

 

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi w programie

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Wyry na rok 2015.
 • Okres realizacji: maj 2015- grudzień 2015.

 

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej m.in. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2015.
 • Okres realizacji: styczeń 2015- grudzień 2015.

 

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, polegające na realizacji programów osłonowych na rzecz mieszkańców ulic Długa i Zwałowa oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba w innych miejscach na terenie miasta Łaziska Górne po wcześniejszych konsultacjach bądź wskazaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2015.
 • Okres realizacji: styczeń 2015- grudzień 2015.

 

Łaziski Uniwersytet III Wieku

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 • Okres realizacji: wrzesień 2014- listopad 2014.

 

Discovering chances – chance for the future

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 • Okres realizacji: wrzesień 2014 – maj 2016.
 • Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
 • Partnerzy: IASIS NGO (Grecja), Deneyimsel Egitim Merkezi Dernegi (Turcja), Fundacion Intras (Hiszpania), Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining gMbh (Austria).

 

Future Leader`s Laboratory

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 • Okres realizacji: sierpień 2014 – luty 2015.
 • Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
 • Partnerzy: Youth Association DRONI (Gruzja)

 

Specific Posibilities Of Raising capabiliTies (SPORT)

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 • Okres realizacji: sierpień 2014 – grudzień 2014.
 • Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
 • Partnerzy: Deneyimsel Egitim Merkezi Dernegi (Turcja), Connect (Włochy), Together (Malta).

 

Żyj z pasją

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Auchan.
 • Okres realizacji: wrzesień 2014 – czerwiec 2015.
 • Lider: Centrum Społecznego Rozwoju.

 

Razem ku kulturze

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU.
 • Okres realizacji: maj 2014 – grudzień 2014.
 • Lider: Centrum Społecznego Rozwoju.
 • Partner: Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

 

Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci i młodzieży, mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie w okresie letnim od 28 czerwca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na 2014 rok.
 • Okres realizacji: czerwiec 2014 – lipiec 2014.

 

Masz staż – szansę masz – zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: marzec 2014 – luty 2015.
 • Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
 • Partner: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
 • Partner ponadnarodowy: GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH (Niemcy)

 

Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie oraz prowadzenie działań edukacyjnych w razie potrzeby

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2014.
 • Okres realizacji: luty 2014 – grudzień 2014.

 

Laboratorium przedsiębiorczości i technologii

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015.
 • Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
 • Partnerzy: Gmina Łaziska Górne / Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych, Gmina Wyry

 

Lepsza przyszłość

 • Źródło finansowania: Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015.
 • Lider: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.
 • Współrealizator: Dom Kultury w Gostyni.

 

Przyszłość w naszych rękach

 • Źródło finansowania: Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015.
 • Lider: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.
 • Współrealizator: Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

 

Akademia filmu śląskiego „Filmowe południe”

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok.
 • Okres realizacji: lipiec 2013 – grudzień 2013.
 • Współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Kino młodych i niezależnych 2013

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2013 rok, ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.
 • Okres realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2013.
 • Współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Przyszłość w naszych rękach

 • Źródło finansowania: Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: sierpień 2012 – grudzień 2013.
 • Lider: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.
 • Współrealizator: Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

 

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży poprzez wyjazdy w tereny czyste ekologicznie od 29.06.2012, do 31.08.2012.

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na 2012 rok.
 • Okres realizacji: lipiec 2012 – sierpień 2012.

 

Kino młodych i niezależnych 2012

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2012 rok, ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.
 • Okres realizacji: czerwiec 2012 – grudzień 2012.
 • Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Misja Marszałka – Konstanty Wolny i jego czasy

 • Źródło finansowania: Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.
 • Okres realizacji: czerwiec 2012 – grudzień 2012.

 

Niezależne spotkania filmowe Filmowe Południe 2012

 • Źródło finansowania: Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.
 • Okres realizacji: czerwiec 2012 – grudzień 2012.
 • Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

FIKO-MIKO – portal czasu wolnego powiatu mikołowskiego

 • Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.
 • Okres realizacji: 07 maja 2012 – 07 grudnia 2012.

 

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: styczeń 2012 – listopad 2014.
 • Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych, Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.

 

Bohater swoich czasów – cykl filmów krótkometrażowych o wyjątkowych, pełnych pasji postaciach z Górnego Śląska

 • Źródło finansowania: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku.
 • Okres realizacji: listopad 2011 – czerwiec 2012.
 • Partner: Amatorski Klub Filmowy „iks” w Mikołowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Ja pracuję, moje dziecko jest w dobrych rękach

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: wrzesień 2011 – luty 2012.
 • Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

 

Konkurs Filmowy – Filmowe Południe

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2011 rok.
 • Okres realizacji: wrzesień 2011 – listopad 2011.
 • Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Zaraź się wolontariatem zastosowanie mentoringu w organizacjach pozarządowych powiatu mikołowskiego

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.
 • Okres realizacji: sierpień 2011 – grudzień 2011.
 • Partner: Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc”.

 

Kino młodych i niezależnych

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2011 rok.
 • Okres realizacji: lipiec 2011 – grudzień 2011.
 • Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Akademia Młodych Menedżerów Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: listopad 2010 – czerwiec 2011.

 

I Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych FILMOWE POŁUDNIE

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok.
 • Okres realizacji: listopad 2010 – grudzień 2010.
 • Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Interdyscyplinarnie przeciw wykluczeniu w gminach Łaziska Górne, Orzesze i Wyry

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: sierpień 2010 – marzec 2011.
 • Partner: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego.

 

Mikołowska Akademia Dziennikarstwa

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2010 rok.
 • Okres realizacji: sierpień 2010 – grudzień 2010.
 • Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

 

Aktywizacja społeczna mieszkańców osiedla socjalnego Długa-Zwałowa poprzez rozwój usług Punktu Pracy Socjalnej

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 • Okres realizacji: marzec 2010 – grudzień 2010.
 • Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

 

Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegające na realizacji programów osłonowych na rzecz mieszkańców ulic Długa i Zwałowa w Łaziskach Górnych

 • Źródło finansowania: Projekty współfinansowane z budżetu Miasta Łaziska Górne na 2009, 2010, 2011 i 2012 rok.
 • Okres realizacji: kwiecień 2009 – grudzień 2009, marzec 2010 – grudzień 2010, luty 2011 – lipiec 2011, sierpień 2011 – grudzień 2011, styczeń 2012 – lipiec 2012, lipiec 2012 – grudzień 2012.
 • Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

 

„Filmowe południe” – portal internetowy o filmie offowym, niezależnym i amatorskim na Górnym Śląsku

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
 • Okres realizacji: październik 2009 – grudzień 2009.
 • Realizacja projektu i prowadzenie portalu www.filmowepoludnie.pl kontynuowane ze środków własnych stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju.

 

Kino niezależne w Mikołowie

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Mikołowa na 2009 rok.
 • Okres realizacji: wrzesień 2009 – grudzień 2009.
 • Realizacja projektu kontynuowana we współpracy stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie.

 

I Wakacyjne Warsztaty filmowe „Śląskie lato”

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
 • Okres realizacji: czerwiec 2009 – lipiec 2009.
 • Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

 

Młodzi społecznicy w powiecie mikołowskim – portal młodzieżowy i klub aktywności

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
 • Okres realizacji: wrzesień 2008 – grudzień 2008.
 • Realizacja projektu i prowadzenie portalu www.fiko-miko.pl kontynuowane ze środków własnych stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju.

 

Malujemy Europę

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.
 • Okres realizacji: styczeń 2008 – czerwiec 2008.
 • Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

 

OTO My! – Filmowy manifest pokolenia które zostaje

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
 • Okres realizacji: listopad 2007 – grudzień 2007.

 

„Reżyser, czyli w poszukiwaniu Migdalowej Polany” realizacja flmu o jednym z najwybitniejszych filmowców w naszym powiecie – Leonie Wojtali

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
 • Okres realizacji: czerwiec 2007 – listopad 2007.

 

Portal ludzi zaangażowanych społecznie: www.spolecznicy.pl – warsztaty dziennikarskie dla młodzieży oraz budowa portalu internetowego

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
 • Okres realizacji: 2006 rok.
 • Portal funkcjonuje jako www.fiko-miko.pl

 

„Ślązak z kamerą” film o historii amatorskiego ruchu filmowego w powiecie mikołowskim oraz warsztaty dla młodzieży

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok.
 • Okres realizacji: 2005 rok.

 

Młodzieżowy Klub Filmowy i warsztaty filmowe w Łaziskach Górnych

 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież”.
 • Okres realizacji: 2004 rok.
 • Realizacja projektu kontynuowana ze środków własnych stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress