Przekaż darowiznę

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym naszej organizacji w postaci darowizny prosimy o przesyłanie przelewów na rachunek bankowy nr:

74 2130 0004 2001 0323 7526 0001

prowadzony w Volkswagen Bank Polska S.A.

W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna na cele statutowe.

W związku z działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez nasze stowarzyszenie przekazana darowizna może być przez darczyńce odliczona od podatku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress