Inicjatywy uczestników projektu pt.: „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej”

 

Jednym z ostatnich działań w realizowanym przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju projekcie pt. „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” było opracowanie i zrealizowanie przez uczestników projektu 6 inicjatyw społecznych, stanowiących podsumowanie odbytych szkoleń i praktycznym zastosowaniem nowej wiedzy. Uczestnicy w ramach projektu łączyli się w grupy projektowe, które za zadanie miały opracować założenia inicjatywy w ramach fiszek projektowych oraz wcielić ją w życie przy wsparciu animatora. Każda z grup mogła otrzymać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami zrealizowanych działań:

 

 

Projekt: ”Działalność stowarzyszenia w krzewieniu zdrowych postaw i wolontariatu wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego przez dostęp do profesjonalnej oceny treningu” realizowany w okresie: 15.10- 11.11.2020 roku przez STS Biegaton Mikołów

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w działania o charakterze wolontariatu, organizowanych przez stowarzyszenie poprzez profesjonalne pomiary i profilaktyczne podejście do organizacji różnych form treningu.

 

Projekt: „BIblioterapia – znane i nieznane zawody na kartach bajek” realizowany w okresie: 19.10 – 30.11.2020 przez  PSONI OREW w Wyrach, l

Celem projektu była integracja mieszkańców wsi Wyry Gostyń z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy uczęszczają do  placówki edukacyjnej, a także pokazanie przez ich niepełnosprawność takiego rozumienia świata oraz innych grup zawodowych, którzy poprzez swój zawód pomagają mieszkańcom, a przez to są doceniani w społeczności lokalnej.

 

Projekt: „Pszczyny miejsca nieznane – filmowe ciekawostki” realizowany w okresie: 29.10 – 22.11.2020 przez Centrum Aktywności Ruchowej

Celem projektu było mobilizowanie i zachęcenie do zaangażowania w działania społeczne i kulturalne mieszkańców Pszczyny i okolic oraz dbałości o miejsca przedstawione w materiałach filmowych, których historia nie jest powszechna, a posiadających duży potencjał ww. działaniach. Pokazana została również partycypacja społeczna w praktyce – wpływ działań lokalnej społeczności współdzielącej z samorządem lokalnym na przestrzeń publiczną.

 

Projekt: „Miasteczko harcerskie KAMBODŻA 2020” realizowane w okresie: 10.10-15.11.2020 przez Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Pawłowice PRZYJACIELE

Celem projektu było umocnienie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, tradycję  oraz zwiększenie zaangażowania stowarzyszenia  poprzez organizację jednodniowego miasteczka harcerskiego na terenie Kambodży wraz z wielopokoleniowym ogniskiem .

 

Projekt: „My też potrafimy pracować bezpiecznie i ekologicznie – dzień Otwarty na Warsztatach Terapii Zajęciowej PSONI koło w Mikołowie” realizowany w okresie: 19.10 – 26.11.2020 przez Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI koło w Mikołowie

Celem projektu była integracja osób ze środowiska lokalnego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Projekt: „STOP HEJT” realizowany w okresie: 10-17.11.2020r. przez Fundację Puk Puk

Celem projektu było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie tolerancji oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w walkę z  mową nienawiści.

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress