Przekaż jeden procent podatku

Zachęcamy Państwa oraz Państwa krewnych i znajomych przekazania 1% podatku na rzecz naszej organizacji.

Od stycznia 2016 roku Centrum Społecznego Rozwoju realizując zadania określone w programie Działaj Lokalnie wspiera lokalne inicjatywy, poprzez system mikrograntów. Wspieramy również dzieci – wychowanków prowadzonej przez nas Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu.

W związku z powyższym zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego za 2015 rok na rzecz Centrum Społecznego Rozwoju. Zebrane przez nas środki przekazane zostaną na:

Realizujemy też kilka celowych programów pomocowych, adresowanych do osób fizycznych i instytucji, w ramach których przekazujemy środki finansowe na:

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Jeśli chcesz wspomóc nasze działania, wypełniając formularz rocznego zeznania podatkowego – PIT, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” wpisz:
1. Numer KRS: 0000223366
2. Obliczoną równowartość 1% należnego podatku

Film promujący 1% dla CSR

1% podatku to nie darowizna, to wskazanie konkretnego miejsca, do którego trafi 1/100 z płaconego przez Ciebie podatku dochodowego. Nie wskazanie tego miejsca skutkuje przekazaniem tej części podatku budżetowi państwa.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress