Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej funkcjonuje jako konsorcjum powołane przez:

 • stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju (lider);
 • Gmina Dąbrowa Górnicza (partner);
 • Miasto Gliwice/ Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (partner);
 • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach (partner);
 • stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie (partner).

 

ROWES prowadzi usługi w zakresie:

 

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion centralno-południowy powiaty: Gliwice, Jaworzno, Tychy, Mysłowice, Zabrze, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński.

Kontakt

1. Koordynatorzy:

 • Piotr Bańczyk, tel.: 607 703 274, e-mail: piotr.banczyk@csr.biz.pl
 • Maria Kamyk, tel.: 531 135 512, e-mail: maria.kamyk@csr.biz.pl

2. Animatorzy:

 • Piotr Bańczyk, tel.: 607 703 274, e-mail: piotr.banczyk@csr.biz.pl
 • Justyna Tulaja, tel.: 602 397 937, e-mai: justyna.tulaja@csr.biz.pl

3. Doradcy kluczowi:

 • Sabina Kontny, tel.: 607 929 646, e-mail: sabina.kontny@csr.biz.pl
 • Justyna Tulaja, tel.: 602 397 937, e-mai: justyna.tulaja@csr.biz.pl
 • Sandra Mikołajczyk, tel.: 534 216 942, e-mai: sandra.mikolajczyk@csr.biz.pl

4. Doradca biznesowy:

 • Mateusz Eichner, tel.: 501 652 157,e-mail: mateusz.eichner@csr.biz.pl

5. Specjaliści ds. ekonomii społecznej:

 • Wioleta Sitk, tel.: 32 720 23 16, e-mail: wioleta.sitko@csr.biz.pl

6. Specjaliści ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

 • Andrzej Walas, tel.: 791 233 632, e-mail: andrzej.walas@csr.biz.pl

Do pobrania

Dokumenty i pliki do pobrania dostępne na stronie rowes.com.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanym w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.1. Wspieranie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

KWOTA DOFINANSOWANIA – 8 528 392,24 zł
OKRES REALIZACJI – Od 01 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress