Są już dostępne wyniki FIO 2020!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju otrzymało dofinansowanie do realizacji projektu pt.: „JST-NGO- zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W tegorocznej edycji FIO  organizacje złożyły łącznie 2314 ofert w ramach 3 priorytetów- Aktywne Społeczeństwo, Aktywni Obywatele oraz Silne Organizacje Pozarządowe. Do dofinansowania rekomendowanych zostało 311 ofert. Listy rankingowe dotyczące poszczególnych priorytetów są dostępne na stronie: Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt naszego stowarzyszenia ma na celu zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji polityk lokalnych w podregionie tyskim województwa śląskiego. Projekt będzie realizowany w formie eksperymentu społecznego, którego celem jest zbadanie prawdziwości hipotezy: Silne i przygotowane organizacje pozarządowe biorą czynny udział w realizacji polityk lokalnych.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku – szczegóły już wkrótce!

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress