Harmonogram spotkań w ramach projektu: „JST-NGO- zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji porzaowych biorących udział w projekcie pt.: „JST-NGO- zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” do zapoznania się z zakresem tematycznym oraz harmonogramem spotkań realizowanych w ramach projektu:

Akademia Partycypacji NGO

1.      16.07.2020 lub 23.07.2020 – Partycypacja NGO w realizacji polityki lokalnej samorządu

2.      20.07.2020 lub  30.07.2020 – Budżety obywatelskie a inicjatywa obywatelska

3.      04.08.2020 lub 11.08.2020 – Rada Pożytku Publicznego

4.      05.08.2020 lub 12.08.2020 – Konsultacje społeczne i klauzule społeczne

Opracowanie Inicjatywy partycypacyjnej

1.      17.08.2020 lub 24.08.2020 – Metodologia tworzenia projektu

2.      20.08.2020 lub 27.08.2020 – Budżet i źródła finansowania projektu

Warsztaty Design Thinking

1.      03.09.2020 i 10.09.2020 lub 07.09.2020 i 08.09.2020

Doradztwo specjalistyczne dla przedstawicieli NGO

terminy będą ustalane indywidualnie z każdym z uczestników.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress