Po warsztatach World Cafe…

W dniach 05, 12 oraz 26 listopada 2020 roku stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju zorganizowało 3 warsztaty World Cafe w formie online z udziałem organizacji, samorządów i mieszkańców. Spotkania odbywały się w ramach projektu pt.: „JST-NGO – większenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej”. Uczestnicy spotkania pracowali w oparciu o tzw. roomy tematyczne w zakresie współpracy i zrównoważonego rozwoju w odwołaniu się także do międzynarodowych standardów współpracy międzysektorowej.

 

 

 

Tematy związane były z rożnymi aspektami społecznymi polityki lokalnej i możliwości angażowania się mieszkańców/organizacji w te obszary, były to m.in.:

  • „Jak budować przestrzeń do współpracy?”
  • „Komunikacja jako fundament zaangażowania”
  • „Jak konsultować społecznie – Rola konsultacji społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i procesach stawienia prawa”
  • „Partycypacja w dobie koronawirusa”, „Koronawirus – szansa czy zagrożenie dla organizacji”
  • „Obecność stowarzyszeń i organizacji w mediach społecznościowych”
  • „Na którym szczeblu drabiny partycypacji jest Twoja gmina?”
  • „Skuteczne budowanie partnerstw z samorządem oraz zasięgów NGO dzięki mechanizmom społecznościowym”
  • „Współpraca mieszkańców, organizacji pozarządowych i radnych na przykładzie inicjatyw lokalnych”
  • „Współpraca JST-NGO –  blaski i cienie”  .

Każdy z uczestników mógł wziąć udział w wybranych przez siebie tematach.  Warsztaty miały charakter edukacyjny dla wszystkich uczestników. Każdy room tematyczny wypracował założenia do rozwiązania określonych problemów.

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress