Spotkanie dla laureatów tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie” w powiecie mikołowskim i pszczyński

10 października 2016 roku w siedzibie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowanego Ośrodka Działaj Lokalnie – odbyło się spotkanie laureatów konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego w powiecie mikołowskim i pszczyńskim.

Podczas spotkania Pan Piotr Bańczyk – Prezes stowarzyszenia wraz z Panią Marią Kamyk – Wiceprezes oraz koordynatorką konkursu „Działaj Lokalnie” wręczyli drobne upominki wszystkim organizacjom, które otrzymały granty na realizację lokalnych projektów, a przedstawiciele poszczególnych laureatów zapoznali obecnych z założeniami wszystkich projektów realizowanych w ramach konkursu.

Po części oficjalnej odbyło się szkolenie dla projektodawców w zakresie zasad realizowania projektów oraz sprawozdawczości w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

W ramach tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju realizowane będzie 5 projektów:

  1. „Żaczki na start, czyli futbol łączy Mizerów”, realizowany przez Ludowy Klub Sportowy Mizerów, którego celem jest powołanie najmłodszej drużyny piłkarskiej w ramach LKS Mizerów, czyli tytułowych mizerowskich Żaczków. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt treningowy oraz realizowane będą regularne zajęcia treningowe pod okiem wykwalifikowanego trenera piłkarskiego. Żaczki wezmą też udział w turniejach piłkarskich organizowanych zarówno w Mizerowie, jak i sąsiednich gminach, w których organizację aktywnie włączą się ich rodziny;
  2. „Młodzieżowy Klub Kulinarny”, realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne „Piwnica”, którego celem jest wprowadzenie orzeskiej młodzieży w tajniki sztuki kulinarnej. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne dla młodzieży, podczas których pod okiem doświadczonego i praktykującego kucharza będą uczyć się przygotowywać dania prezentowane później podczas trzech imprez plenerowych (Święto Kartofla, Listopadowa Gęsina na Św. Marcina oraz Grudniowe spotkanie Wigilijne przy ognisku);
  3. „Kultura dla pokoleń” realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne „Piwnica”, którego celem jest aktywizacja kulturalna mieszkańców Orzesza poprzez umożliwienie bezpośredniego dostępu do różnych instytucji kultury. W ramach projektu zaplanowano międzypokoleniowe wyjazdy do wybranych ośrodków kultury oraz zorganizowanie świątecznego spotkania autorskiego z twórcami;
  4. „Jesienne wieczory filmowe” realizowany przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, którego celem jest uzupełnienie jesiennego kalendarza imprez kulturalnych w Kobiórze poprzez organizację wieczorów filmowym w Kobiórskim Ośrodku Kultury.  W ramach projektu dla mieszkańców zorganizowany zostanie cykl bezpłatnych wieczorów filmowych, podczas których zostanie wyemitowanych 9 filmów przedstawiających kinematografię europejską wraz z krótkim wprowadzeniem do seansu dokonanym przez zaproszonych gości;
  5. „Silesia Skills” realizowany przez Stowarzyszenie „Szkryfka”, którego celem jest rozwój umiejętności miękkich wśród mikołowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej oraz zainspirowanie jej do podejmowania dalszych działań na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu 24 uczniów weźmie udział w cyklu spotkań warsztatowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i zarządzanie czasem. Podsumowaniem nabytych w ramach warsztatów umiejętności będzie zrealizowanie przez uczestników własnego projektu społecznego na rzecz lokalnej społeczności.

Wszystkim laureatom życzymy wielu sukcesów w realizacji projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a mieszkańcom – owocnego udziału w realizowanych działaniach!

Działaj Lokalnie to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress