Projekty dofinansowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie przy stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju w 2016 roku

W 2016 roku Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez Centrum Społecznego Rozwoju dofinansował następujące projekty:

  • Żaczki na start, czyli futbol łączy Mizerów, realizowany przez Ludowy Klub Sportowy Mizerów, którego celem jest powołanie najmłodszej drużyny piłkarskiej w ramach LKS Mizerów, czyli tytułowych mizerowskich Żaczków. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt treningowy oraz realizowane będą regularne zajęcia treningowe pod okiem wykwalifikowanego trenera piłkarskiego. Żaczki wezmą też udział w turniejach piłkarskich organizowanych zarówno w Mizerowie, jak i sąsiednich gminach, w których organizację aktywnie włączą się ich rodziny;
  • Młodzieżowy Klub Kulinarny, realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Piwnica” w Orzeszu-Woszczycach, którego celem jest wprowadzenie orzeskiej młodzieży w tajniki sztuki kulinarnej. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne dla młodzieży, podczas których pod okiem doświadczonego i praktykującego kucharza będą uczyć się przygotowywać dania prezentowane później podczas trzech imprez plenerowych (Święto Kartofla, Listopadowa Gęsina na Św. Marcina oraz Grudniowe spotkanie Wigilijne przy ognisku);
  • Kultura dla pokoleń realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne „Piwnica”, którego celem jest aktywizacja kulturalna mieszkańców Orzesza poprzez umożliwienie bezpośredniego dostępu do różnych instytucji kultury. W ramach projektu zaplanowano międzypokoleniowe wyjazdy do wybranych ośrodków kultury oraz zorganizowanie świątecznego spotkania autorskiego z twórcami;
  • Jesienne wieczory filmowe realizowany przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, którego celem jest uzupełnienie jesiennego kalendarza imprez kulturalnych w Kobiórze poprzez organizację wieczorów filmowym w Kobiórskim Ośrodku Kultury.  W ramach projektu dla mieszkańców zorganizowany zostanie cykl bezpłatnych wieczorów filmowych, podczas których zostanie wyemitowanych 9 filmów przedstawiających kinematografię europejską wraz z krótkim wprowadzeniem do seansu dokonanym przez zaproszonych gości;
  • Silesia Skills realizowany przez Stowarzyszenie „Szkryfka” z Mikołowa, którego celem jest rozwój umiejętności miękkich wśród mikołowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej oraz zainspirowanie jej do podejmowania dalszych działań na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu 24 uczniów weźmie udział w cyklu spotkań warsztatowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i zarządzanie czasem. Podsumowaniem nabytych w ramach warsztatów umiejętności będzie zrealizowanie przez uczestników własnego projektu społecznego na rzecz lokalnej społeczności.

Działaj Lokalnie to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress