Ogłaszamy konkurs Działaj Lokalnie 2017

Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W X edycji Programu Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, o mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Pawłowice, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Suszec, Ornontowice, Mikołów, Łaziska Górne, Wyry, Orzesze, Bieruń, Lędziny;
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Wnioski należy składać poprzez generator on-line do dnia 12 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie: Regulamin konkursu Działaj Lokalnie 2017

Generator wniosków dostępny jest przez generator dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

„Działaj Lokalnie” to program, którego celem jest wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Zależy nam na tym, by wspierać te projekty, które odpowiadają realnym potrzebom miejscowych społeczności, dlatego decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są lokalnie, a w skład komisji grantowych wchodzą uznane autorytety, przedstawiciele mediów i darczyńcy. Przeprowadzenie konkursów powierzamy regionalnym organizacjom, które najlepiej znają problemy i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć i z kim pracować – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach Działaj Lokalnie można uzyskać w Centrum Społecznego Rozwoju, tel. +48 324 446 453 , odl@csr.biz.pl.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress