Ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków w konkursie „Działaj Lokalnie”!

Miło nam poinformować, że w dniach od 12 do 30 września 2017 roku odbędzie się uzupełniający nabór wniosków w konkursie „Działaj Lokalnie”, realizowanym przez Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie. Najlepsze projekty otrzymają grant w wysokości 3 000,00 zł. Łączna pula do wykorzystania na granty w dodatkowym naborze wynosi 6 000,00 zł.W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 2-3 miesięczne projekty, realizowane w okresie pomiędzy 01 października a 31 grudnia 2017 roku

 

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną ;
 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają siedzibę w gminach: Pawłowice, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Suszec, Ornontowice, Wyry, Orzesze, Bieruń, Lędziny;
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 2-3 miesięczne projekty, realizowane w okresie pomiędzy 01 października a 31 grudnia 2017 roku, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Każdy wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub świadczeń wolontariuszy.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 30 września 2017 roku do godziny 23:59.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie: Regulamin uzupełniającego naboru Działaj Lokalnie

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach Działaj Lokalnie można uzyskać w Centrum Społecznego Rozwoju, tel. +48 324 446 453 , odl@csr.biz.pl.

 

 

Działaj Lokalnie to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress