Przedstawiamy pierwszego z laureatów konkursu „Działaj Lokalnie”!

W tegorocznej edycji lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” wyróżnionych zostało pięć pomysłów, które decyzją komisji grantowej otrzymały fundusze na realizację.

Jednym z laureatów jest projekt pt.: „Zabawa to ważna sprawa- kreatywne zajęcia dla dzieci” realizowany przez mikołowską Fundację Centrum Terapii i Rozwoju „Skarb”.

Projekt ma szczytny cel: zaangażowanie społeczności lokalnej w podejmowanie działań na rzecz aktywnego organizowania czasu wolnego dzieci jako alternatywy dla coraz popularniejszych różnego rodzajów multimediów. Pokazanie dzieciom i ich rodzicom, jak w sposób konstruktywny, poprzez wspólną zabawę, spędzać czas wolny.

Projekt skierowany jest do grupy 32 dzieci z Mikołowa w wieku od trzeciego do 10 roku życia i obejmuje organizację spotkań warsztatowych dla małych grup dzieci (po 8 osób), podczas których realizowane są zabawy m. in. ruchowe, twórcze, eksperymentalne, muzyczno- rytmiczne z elementami logorytmiki oraz arteterapii.

Dodatkowym elementem w projekcie są filmiki instruktażowe przygotowane przez wolontariuszy i pracowników Fundacji, które przedstawiać będą propozycje kreatywnych zabaw, które można przeprowadzić samodzielnie w domu.

 

zdjęcia: Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju „Skarb”

 

 

Projekt „Zabawa to ważna sprawa- kreatywne zajęcia dla dzieci” dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress