Przedłużamy nabór wniosków w Działaj Lokalnie!

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju przedłużyło nabór projektów w konkursie „Działaj Lokalnie” do 31 lipca 2018 roku. „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Kwota wnioskowanej dotacji, o jaką można się ubiegać, wynosi maksymalnie 3000,00 zł, na projekty trwające minimum 2 a maksimum 4 miesiące.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

mają siedzibę w gminach: Bieruń, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry, Goczałkowice- Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec;
oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Zainteresowanych zapraszamy do zainspirowania się doświadczeniem poprzednich grantobiorców- Program „Działaj Lokalnie” to ponad 9 500 zrealizowanych projektów. Zrealizowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl– część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Wnioski należy składać poprzez generator on- line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 31 lipca 2018 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Działaj Lokalnie 2018 z dn. 29.06.2018- Regulamin Konkursu

Działaj Lokalnie 2018 z dn. 29.06.2018- Wzór wniosku

Działaj Lokalnie 2018 z dn. 29.06.2018- Karta oceny formalnej

Działaj Lokalnie 2018 z dn. 29.06.2018- Karta oceny merytorycznej

Lista najczęściej zadawanych pytań

 

Działaj Lokalnie to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress