Konkurs Działaj Lokalnie 2018- wyniki

13 sierpnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w konkursie „Działaj Lokalnie” organizowanym w powiecie mikołowskim, pszczyńskim i bieruńsko- lędzińskim przez Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.

W konkursie można było starać się o dofinansowanie inicjatywy społecznej służącej dobru wspólnemu. Na działania można było otrzymać maksymalnie 3 000,00 zł, a wnioski przyjmowane było do dnia 31 lipca 2018 roku do godziny 23.59.

 

 

 

W naborze zostało złożonych 8 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę spełniania kryteriów formalnych i zostały przekazane członkom Komisji do oceny merytorycznej. W wyniku prac komisji podjęto decyzję o rekomendowaniu pięciu projektów do otrzymania dofinansowania:

Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Proponowana kwota Ocena punktowa
1. 1830/2018/63 Ja sobie radę dam, czyli Zosia Samosia 3000,00 45,00
2. 1502/2018/63 Wielkie Biwakowanie 2018 3000,00 39,50
3. 1440/2018/63 Matematyka na wesoło 3000,00 38,50
4. 1827/2018/63 O’Rety! Kulturalne wybory! 3000,00 38,00
5. 1828/2018/63 Zanim wyruszysz w podróż marzeń… 3000,00 33,00

 

 

Wszystkim organizacjom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy i życzmy wielu sukcesów w realizacji projektów!

 

Działaj Lokalnie to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress