Podsumowanie konkursu „Działaj Lokalnie”

We wtorek, 26 lutego 2019 roku w mikołowskiej Herbaciarni Herbateka odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs „Działaj Lokalnie” organizowany przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w powiecie mikołowskim, pszczyńskim i bieruńsko- lędzińskim.

W spotkaniu, oprócz zespołu Ośrodka Działaj Lokalnie, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich realizatorów tegorocznych projektów oraz członkowie komisji grantowej przyznającej dotacje w konkursie. Po krótkim podsumowaniu tegorocznej edycji przedstawiono relacje filmowe ze zrealizowanych w 2018 roku projektów.

 

 

W konkursie 2018 złożonych zostało 8 projektów, z czego 5 uzyskało dofinansowanie w łącznej kwocie 15 000,00 zł. Wśród realizatorów znalazła się jedna grupa nieformalna, w imieniu której wniosek złożył Dom Kultury w Gostyni. Grantobiorcy wnieśli łącznie 11 014,00 zł wkładu własnego do projektu, zarówno w formie finansowej, jak i osobowej. W projektach uczestniczyło w sumie 215 odbiorców, a ich realizacje zaangażowano 66 wolontariuszy.

Spotkanie stało się również okazją do rozmów o kolejnej edycji i przedstawienia planów na nowe projekty.

 

 

 

Działaj Lokalnie to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress