Gala Społecznika Roku 2018 Newsweeka za nami!

W dniu 21 marca 2019 roku przedstawicielki naszego Ośrodka Działaj Lokalnie wzięły udział w gali podsumowującej X edycję programu „Działaj Lokalnie” połączoną z wręczeniem nagród w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2018” tygodnika „Newsweek Polska”.

Pierwsza część Gali poświęcona była laureatom konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2018” Tygodnika „Newsweek Polska”, którego partnerem głównym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – merytorycznym.

Z okazji 10-lecia konkursu kapituła konkursowa postanowiła przyznać nagrodę honorową, którą wyróżniono ś. p. Piotra Pawłowskiego– założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja.

 

Tytuł „Społecznika Roku 2018” otrzymały dwie osoby- Elżbieta Krajewska-Kułak, założycielka Stowarzyszenia Pro Salute oraz Krzysztof Marciniak, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom „SPiNKa”.

Ponadto przyznano dwie nagrody specjalne – dla Katarzyny Koneweckiej-Hołój, prezes Stowarzyszenia „Piękne Anioły” oraz Marka Lisińskiego, Prezesa Fundacji „Nie lękajcie się”.

Druga część Gali stanowiła podsumowanie X edycji Programu „Działaj Lokalnie” w Polsce. Podczas uroczystości nagrodzono najlepsze praktyki Ośrodków Działaj Lokalnie w latach 2017-2018 w trzech obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, efektywna komunikacja oraz działania ukierunkowane na wzrost kompetencji beneficjentów Programu.

Wśród laureatów znalazło się również nasze stowarzyszenie- dobre praktyki w obszarze efektywnej komunikacji o Programie otrzymaliśmy nagrodę w wysokości  4 000,00 zł.

 

 

Nagrodzeni zostali również Beneficjenci Programu, którzy wzięli udział w konkursie „Opowiedz…” za lata 2017 i 2018. Konkurs ten ma na celu zachęcenie uczestników projektów do atrakcyjnego prezentowania działań podejmowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

 

Działaj Lokalnie to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Ośrodkiem Działaj Lokalnie

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress